Mija czwarty rok żywota naszego dziecięcia, czwarty rok naszego życia zmienionego o 180 stopni po jego urodzeniu, czwarty rok zabawy naprawdę… Hania za zdjęciach z Tatą.